Dragon City Wiki
Advertisement
Dragon City Wiki

Legend Dragons

These dragons are very rare, and difficult to obtain, the best results in getting these are by Breeding two pure hybrids. You can also get legendary eggs by buying them in the store or by playing the Deus Daily Bonus.

Portuguese: Estes dragões são muito raros e difíceis de obter. Para melhores resultados, aconselha-se o acasalamento de dois Puros Híbridos. Também se podem comprar na loja ou obtê-los no Deus Bónus Diário.

Filipino: Itong mga dragon ay hindi karaniwan at mahirap kuhaniswhswganmmmmmdn, sa mas mabuting resulta para sa pagkuha nito ay sa pagpapanganak ng dalawang pure hybrid. Maaari ding bumili ng mga itlog ng Legendaries sa Store o sa pagswhsalalaro ng Deus Daily Bonus.

Egg Dragon Lvl Type Sell Price
XP
Hatch Time Store Cost Fully Grown
Legendary Dragon 0 Legacy 38 Legend 1,080,000 Gold Bar Icon 432,000XP 2 days, 6 hours 2,500 Gems Legendary Dragon 3
Crystal Dragon 0 Crystal 38 Legend ssasahusg 2 days, 6 hours 2,500 Gems Crystal Dragon 3
Mirror Dragon 0 Mirror 38 Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 XP 2 days, 6 hours 2,500 Gems Mirror Dragon 3
Nirobi Dragon 0 Nirobi 38 Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 XP 2 days, 6 hours 2,500 Gems Nirobi Dragon 3
Droconos Dragon 0 Droconos 38 Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 XP 2 days, 6 hours 2,500 Gems Droconos Dragon 3
Air Dragon 0 Air 38 Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 XP 2 days, 6 hours 2,500Gems Air Dragon 3
Robin Hood Dragon 0 Robin Hood 38 Legend 100,000 Gold Bar Icon 30,000 XP 16 hours 2,500Gems Robin Hood Dragon 3
Atlantean Dragon 0 Atlantean 38 Legend 1,200,000 Gold Bar Icon 60,000 XP 16 hours 60,000Gems Atlantean Dragon 3
Felidae Dragon 0 Felidae 38 Legend 80,000 Gold Bar Icon 432,000 XP 16 hours 60,000Gems Felidae Dragon 3
Rockfire Dragon 0
Rockfire 38 432,000 Gold Bar Icon

432,000 XP

2

days,

10

hours

60,000Gems
Rockfire Dragon 3-0
Titan Dragon 0-0
Titan 38 432,000 Gold Bar Icon432,000 XP 2

days,

10

hours

60,000Gems
Titan Dragon 3-0
Advertisement