Wiki ng Dragon city
Advertisement

Mga Botohan[]

Botohan ng Buwan ng Enero 2013[]

Q: Ano ang iyong paboritong Isla???

Mga Pagpipilian Resulta
Pangunahing Isla
0
Luntiang Isla
0
Isla ng Kumukulong Putik
2
Isla na Yari sa Garing
2

Botohan ng Buwan ng Pebrero 2013[]

Q: Ano ang Paborito niyong Pagkain ng Dragon???

Mga Pagpipilian Resulta
Batingaw ng Dragon
0
Sili ng Mainit na Dragon
0
Liryang Uod
1
Sungay ng Kabayong may Sungay
0
Namumulaklak na Kulisap
0
Bulaklak na Bahaghari
0
Bolang Patusok-tusok
1
Mangangain ng Laman
1
Kumikinang na Bituin
5

Botohan ng Buwan ng Marso 2013[]

Q: Ano ang Paborito niyong Tournament sa Istadyum???

Mga Pagpipilian Resulta
Kopa ng Lupa
0
Kopa ng Apoy (Antas 1-6)
1
Kopa ng Dagat (Antas 1-6)
0
Kopa ng Esmeralda (Antas 1-6)
0
Kopa ng Kalikasan (Antas 1-6)
0
Kopa ng Kuryente (Antas 1-6)
0
Kopa ng Yelo (Antas 1-6)
0
Kopa ng Sapiro (Antas 1-6)
0
Kopa ng Metal (Antas 1-6)
0
Kopa ng Dilim (Antas 1-6)
0
Kopa ng Leyenda (Antas 1-6)
2
Kopa ng Brilyante (Antas 1-6)
1

Botohan ng Buwan ng Abril 2013[]

Botohan ng Buwan ng Mayo 2013[]

Botohan ng Buwan ng Hunyo 2013[]

Botohan ng Buwan ng Hulyo 2013[]

Botohan ng Buwan ng Agosto 2013[]

Botohan ng Buwan ng Setyembre 2013[]

Botohan ng Buwan ng Oktubre 2013[]

Botohan ng Buwan ng Nobyembre 2013[]

Botohan ng Buwan ng Disyembre 2013[]

Advertisement