FANDOM


Mga BotohanEdit

Botohan ng Buwan ng Enero 2013Edit

Q: Ano ang iyong paboritong Isla???

Mga Pagpipilian Resulta
Pangunahing Isla
0
Luntiang Isla
0
Isla ng Kumukulong Putik
2
Isla na Yari sa Garing
2

Botohan ng Buwan ng Pebrero 2013Edit

Q: Ano ang Paborito niyong Pagkain ng Dragon???

Mga Pagpipilian Resulta
Batingaw ng Dragon
0
Sili ng Mainit na Dragon
0
Liryang Uod
1
Sungay ng Kabayong may Sungay
0
Namumulaklak na Kulisap
0
Bulaklak na Bahaghari
0
Bolang Patusok-tusok
1
Mangangain ng Laman
1
Kumikinang na Bituin
5

Botohan ng Buwan ng Marso 2013Edit

Q: Ano ang Paborito niyong Tournament sa Istadyum???

Mga Pagpipilian Resulta
Kopa ng Lupa
0
Kopa ng Apoy (Antas 1-6)
1
Kopa ng Dagat (Antas 1-6)
0
Kopa ng Esmeralda (Antas 1-6)
0
Kopa ng Kalikasan (Antas 1-6)
0
Kopa ng Kuryente (Antas 1-6)
0
Kopa ng Yelo (Antas 1-6)
0
Kopa ng Sapiro (Antas 1-6)
0
Kopa ng Metal (Antas 1-6)
0
Kopa ng Dilim (Antas 1-6)
0
Kopa ng Leyenda (Antas 1-6)
2
Kopa ng Brilyante (Antas 1-6)
1

Botohan ng Buwan ng Abril 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Mayo 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Hunyo 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Hulyo 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Agosto 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Setyembre 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Oktubre 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Nobyembre 2013Edit

Botohan ng Buwan ng Disyembre 2013Edit