FANDOM


<< Lupa · Apoy · Dagat · Kalikasan · Kuryente · Yelo · Metal · Dilim · KakaibangHybrid · Leyenda · Puro


Mga Elementong PrimaryaEdit

Ito ay susi kung paano alamin ang elementong primarya ng isang dragon para sa combat, kaya pwede mo nang i-maximize ang bawat atake.

Mataas (2x) Mababa (0.5x) Walang Epekto
Lupa Pag-atake ng Lupa KalikasanDilim LupaMetal DagatPurongLupa
Dumedepensa LupaYeloMetalPurongLupa LupaApoy Kuryente

Secondary ElementsEdit

For combat the secondary element doens't have any effect regarding combat.

All items (15)