FANDOM


Ibang Wika ng Pahinang ito: Ingles (Waterfall Dragon) at Espanyol (Dragón Cascada)

Dragon na Talon
T3

"Ang Dragon na ito ay lubos na kahanga-hanga! Saan galing ang tubig na dumadaloy at saan ito pumupunta? Sino makakaalam! Ito pa rin ay nakakahilong panoorin."
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 4
Tirahan LupaHDagat
Oras ng Pag-iincubate 2 (dalawang) orasSimbolongOras
Resistensya LupaApoy
Kahinaan YeloMetalPurongLupa
Immune Kuryente
Binibili sa Dyamante 15020px-Gem template
Isasanla 500015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 100016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaDagat
T3

Pag-bi-BreedEdit

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Dagat sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Putik.

GaleryaEdit

  • Itlog ng Dragon na Talon
  • Batang Dragon na Talon
  • Adolescent na Dragon na Talon
  • Matandang Dragon na Talon
  • Matandang Dragon na Talo (animasyon)


Pag-aantas ng Dragon na TalonEdit

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
1 5 10 1,650
2 10 17 1,800
3 20 24 1,950
4 40 31 2,100
5 80 38 2,250
6 160 45 2,400
7 320 52 2,550
8 640 59 2,700
9 1,280 66 2,850
10 1,664 73 3,000

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
11 2,163 76 3,150
12 2,812 80 3,300
13 3,656 83 3,450
14 4,753 87 3,600
15 6,178 90 3,750
16 8,032 94 3,900
17 10,441 97 4,050
18 13,574 101 4,200
19 17,646 104 4,350
20 22,940 108 4,500

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
21 29,822 111 4,650
22 38,768 115 4,800
23 50,398 118 4,950
24 65,518 122 5,100
25 85,173 125 5,250
26 110,725 129 5,400
27 143,943 132 5,550
28 187,126 136 5,700
29 243,264 139 5,850
30 316,243 143 6,000

LabanEdit

Atake Elemento
PisikalMatinding Pagkarga Pisikal
LupaTLindol Lupa
PisikalNakakamanghang Tama Pisikal
DagatTBagyo Dagat

Atake Elemento
PisikalUluhin ang Pwet Pisikal
LupaTGumugulong na mga Damo Lupa
PisikalSipa na pang Judo Pisikal
DagatUUlan ng Asido Dagat

Mataas (2x) Mababa (0.5x) Walang Epekto
UmaatakeLupaTLupa → DilimTDilim
KalikasanTKalikasan
LupaTLupa
MetalTMetal
DagatTDagat
Umaatake DagatTDagat → ApoyTApoy
KuryenteTKuryente
DagatTDagat
YeloTYelo
KalikasanTKalikasan
DumedepensaLupaTLupa ← MetalTMetal
YeloTYelo
LupaTLupa
ApoyTApoy
KuryenteTKuryente

Para linawan, Kapag Lupa ang umaatake, Ang Talon ay May Danyos na Malaki laban sa Kalikasan at Dilim, kalahating danyos naman sa Lupa at Metal, at walang danyos naman sa Dagat. Kapag Dagat naman ang umaatake, Ang Talon ay nakakalabas ng Malaking Danyos sa Apoy at Kuryente, Kalahating Danyos naman sa Dagat at Yelo, at walang danyos sa Kalikasan. Pag-dumedepensa naman, Ang Talon ay May Malaking Danyos sa Metal at Yelo, kalahating danyos naman sa Lupa at Apoy at wala namang nakukuhang danyos galing sa Kuryente.


TriviaEdit

  • Ang Dragon na Talon ay isa sa mga Dragon na kayang tumayo sa pamamagitan ng nakatagong binti sa kanyang batang yugto. Habang ito'y lumalaki, ang timbang ng katawan nito'y bumibigat, kaya tumatayo na ito sa pamamagitan ng apat na binti.
  • Ito ay mayroong ulap na pumapaligid sa tuktok ng bundok nito, tulad ng Dragon na Alpine.
Dragon na Karelasyon
Lupa Lupa · Batong Umaapoy · Kameleon · Manipis na Nyebe · Kamandag · Kaktus · Bituin · Putik · Talon · Tropiko · Alpine · Parkupino · Armadilyo · Tae · Astek · Langit · Iba Pa
Dagat Dagat · Bagyo ng Nyebe · Nenufar · Parol na Isda · Bagyo · Yelong Kubo · Sorbetes · Asoge · Kabibe · Petrolyo · Iba Pa
Pag-Bi-Breed · Laban (Rep) · Mga Itlog · Lakas · PvP · R&I · R&K · Istadyum · Iba pa...