FANDOM


Dragon na Manipis na Nyebe
Ma3

""Itong Dragon na ito ay palakaibigan at mahinhin, palaging nagdadala ng manipis na yelo - ang mga obra ng Kalikasan. Panatilihin mo ito sa mababang temperatura o ito ay matutunaw!""
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 13
Tirahan LupaHYeloH
Oras ng Pag-iincubate 12 orasSimbolongOras
Resistensya LupaApoy
Kahinaan YeloMetalPurongLupa
Immune Kuryente
Binibili sa Dyamante 35020px-Gem template
Isasanla 10000015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 800016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaYelo
Ma3

Pag-bi-BreedEdit

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Yelo sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Alpine.