FANDOM


Ibang Wika ng Pahinang ito: Ingles (Cactus Dragon) at Espanyol (Dragón Cactus)

Dragon na Kaktus
K3

"Ang Dragon na Kaktus ay gustong-gustong yumakap, eh paano kasi nakakahiya na ito dahil may balot na tusok-tusok. Kung ikaw ay nagayuma sa kabila ng mga sting, magsuot ng guwantes at bigyan ito ng yakap!"
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 6
Tirahan LupaHKalikasanH
Oras ng Pag-iincubate 3 (tatlong) orasSimbolongOras
Resistensya LupaApoy
Kahinaan YeloMetalPurongLupa
Immune Kuryente
Binibili sa Dyamante 20020px-Gem template
Isasanla 5000015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 500016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaKalikasan
K3

Pag-bi-BreedEdit

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Kalikasan sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Tropiko.

GaleryaEdit

  • Itlog ng Dragon na Kaktus
  • Batang Dragon na Kaktus
  • Adolescent na Dragon na Kaktus
  • Matandang Dragon na Kaktus


Pag-aantas ng Dragon na KaktusEdit

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
1 5 10 2,200
2 10 17 2,400
3 20 24 2,600
4 40 31 2,800
5 80 38 3,000
6 160 45 3,200
7 320 52 3,400
8 640 59 3,600
9 1,280 66 3,800
10 1,664 73 4,000

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
11 2,163 76 4,200
12 2,812 80 4,400
13 3,656 83 4,600
14 4,753 87 4,800
15 6,178 90 5,000
16 8,032 94 5,200
17 10,441 97 5,400
18 13,574 101 5,600
19 17,646 104 5,800
20 22,940 108 6,000

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
21 29,822 111 6,200
22 38,768 115 6,400
23 50,398 118 6,600
24 65,518 122 6,800
25 85,173 125 7,000
26 110,725 129 7,200
27 143,943 132 7,400
28 187,126 136 7,600
29 243,264 139 7,800
30 316,243 143 8,000

LabanEdit

Atake Elemento
PisikalMatinding Pagkarga Pisikal
LupaTPag-ulan ng Bulalakaw Lupa
PisikalUluhin ang Pwet Pisikal
KalikasanTSumasabog na mga Dahon Kalikasan

Atake Elemento
LupaTDamong Pagulong-gulong Lupa
PisikalUKamaong Martilyo Pisikal
KalikasanUBahay-anilan Kalikasan

Mataas (2x) Mababa (0.5x) Walang Epekto
UmaatakeLupaTLupa → DilimTDilim
KalikasanTKalikasan
LupaTLupa
MetalTMetal
DagatTDagat
UmaatakeKalikasanTKalikasan → KuryenteTKuryente
DilimTDilim
DagatTDagat
KalikasanTKalikasan
ApoyTApoy
DumedepensaLupaTLupa ← MetalTMetal
YeloTYelo
LupaTLupa
ApoyTApoy
KuryenteTKuryente

Para linawan, Kapag Lupa ang umaatake, Ang Kaktus ay May Danyos na Malaki laban sa Kalikasan at Dilim, kalahating danyos naman sa Lupa at Metal, at walang danyos naman sa Dagat. Kapag Kalikasan naman ang umaatake, Ang Kaktus ay nakakadanyos ng malaki sa Kuryente at Dilim, kalahating danyos naman sa Dagat at Kalikasan, at walang danyos sa Apoy. Pag-dumedepensa naman, Ang Kaktus ay May Malaking Danyos sa Metal at Yelo, kalahating danyos naman sa Lupa at Apoy at wala namang nakukuhang danyos galing sa Kuryente.

TriviaEdit

  • Kapag ang Yugto ng Matanda ng Dragon na ito ay nag-ibang anyo sa Kaktus, ang mukha nito'y nawawala.

Kahit na, kapag ang Yugto ng Adolescent at Bata ay nag-ibang anyo sa Kaktus, hindi parin nawawala ang mukha nito.


Dragon na Karelasyon
Lupa Lupa · Batong Umaapoy · Kameleon · Manipis na Nyebe · Kamandag · Kaktus · Bituin · Putik · Talon · Tropiko · Alpine · Parkupino · Armadilyo · Tae · Astek · Langit · Iba Pa
Kalikasan Kalikasan · Goma · Dandelyon · Mohito · Batong Luntian · Tutubi · Koral · Halamang Karnibor · Kabayong Dagat · Paru-paro · Iba Pa
Pag-Bi-Breed · Laban (Rep) · Mga Itlog · Lakas · PvP · R&I · R&K · Istadyum · Iba pa...