Wiki ng Dragon city
Advertisement

Ibang Wika ng Pahinang ito: Ingles (Flaming Rock Dragon) at Espanyol (Dragón Roca Llameante)

Dragon na Batong Umaapoy
BLM

"Ano ang mangyayari kapag nilagay mo ang Lupa ng walang hanggan sa Apoy? Ang Dragon na ito ay isa sa pinaka-energetic sa buong paligid. Ang Batong Umaapoy ay mahal din ang Musikang pambanda at Sili ng Dragon na Pagkain."
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 1
Tirahan LupaApoy
Oras ng Pag-iincubate 30 minutoSimbolongOras
Resistensya ApoyKuryente
Kahinaan Metal[[|link=:Kategorya:Digmaan mga Dragon|Digmaan|30px]]
Immune Lupa
Binibili sa Dyamante 2520px-Gem template
Isasanla 20015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 5016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaApoy
Dragon na Batong Umaapoy

Pag-bi-Breed[]

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Apoy sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Bulkan.

Galerya[]


Pag-aantas ng Dragon na Batong Umaapoy[]

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
1 5 9 1,650
2 10 15 1,800
3 20 21 1,950
4 40 27 2,100
5 80 33 2,250
6 160 39 2,400
7 320 45 2,550
8 640 51 2,700
9 1,280 57 2,850
10 1,664 63 3,000

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
11 2,163 66 3,150
12 2,812 69 3,300
13 3,656 72 3,450
14 4,753 75 3,600
15 6,178 78 3,750
16 8,032 81 3,900
17 10,441 84 4,050
18 13,574 87 4,200
19 17,646 90 4,350
20 22,940 93 4,500

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
21 29,822 96 4,650
22 38,768 99 4,800
23 50,398 102 4,950
24 65,518 105 5,100
25 85,173 108 5,250
26 110,725 111 5,400
27 143,943 114 5,550
28 187,126 117 5,700
29 243,264 120 5,850
30 316,243 123 6,000

Laban[]

Atake Elemento
PisikalSipang Panglipad Pisikal
ApoyNagliliyab na mga Pana Apoy
LupaLindol Lupa
LupaPag-ulan ng Bulalakaw Lupa

Atake Elemento
PisikalNakakamanghang Tama Pisikal
LupaDamong Pagulong-gulong Lupa
ApoyTamaan ng Nukleyar Apoy
LupaAsteroid Lupa

Mataas (2x) Mababa (0.5x) Walang Epekto
UmaatakeLupaLupa → DilimDilim
KalikasanKalikasan
LupaLupa
MetalMetal
DagatDagat
UmaatakeApoyApoy→ DagatDagat
YeloYelo
LupaLupa
ApoyApoy
MetalMetal
DumedepensaLupaLupa ← MetalMetal
YeloYelo
LupaLupa
ApoyApoy
KuryenteKuryente
Para linawan, Lupa ang Umaatake, Ang Batong Umaapoy ay May Danyos na Malaki laban sa Kalikasan at Dilim, kalahating danyos naman sa Lupa at Metal, at walang danyos naman sa Dagat. Kapag Apoy naman ang Umaatake, ang Batong Umaapoy ay may malaking danyos laban sa Dagat at Yelo, kalahating danyos naman sa Lupa at Apoy, at walang danyos naman sa Metal. Pag-dumedepensa naman, Ang Batong Umaapoy ay May Malaking Danyos sa Metal at Yelo, kalahating danyos naman sa Lupa at Apoy at wala namang nakukuhang danyos galing sa Kuryente.


Trivia[]

  • Ito ay isa sa mga Kauna-unahang Dragon, yung isa ay Bulkan.
  • Ito ay may maikling oras sa Pagpipisa, ang oras na iyon ay 30 (tatlompung) minuto.
  • Ito ay isa sa mga pinsan ng Dragon na Lupa ng dahil sila ay magkamukha.


Dragon na Karelasyon
Lupa Lupa · Batong Umaapoy · Kameleon · Manipis na Nyebe · Kamandag · Kaktus · Bituin · Putik · Talon · Tropiko · Alpine · Parkupino · Armadilyo · Tae · Astek · Langit · Iba Pa
Apoy Apoy · Bulkan · Ulap · Sili · Ibong Umaapoy · Laser · Medyebal · Bampira · Malamig na Apoy · Singaw · Robot · Tsino · Iba Pa
Pag-Bi-Breed · Laban (Rep) · Mga Itlog · Lakas · PvP · R&I · R&K · Istadyum · Iba pa...
Advertisement