FANDOM


Ibang Wika ng Pahinang ito: Ingles (Alpine Dragon) at Espanyol (Dragón Alpino)

Dragon na Alpine
A3

"Ang Dragon na Alpine, isang mas sabog kaysa sa pinsan niya na si Dragon na Yelo ay imposibleng hindi magmahal! Itong kaibig-ibig na nilalang na ito ay maakit na maglaro."
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 13
Tirahan LupaHYeloH
Oras ng Pag-iincubate 16 orasSimbolongOras
Resistensya LupaApoy
Kahinaan YeloMetalPurongLupa
Immune Kuryente
Binibili sa Dyamante 25020px-Gem template
Isasanla 10000015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 500016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaYelo
A3

Pag-bi-BreedEdit

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Yelo sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Manipis na Nyebe.

GaleryaEdit

  • Itlog ng Dragon na Alpine
  • Batang Dragon na Alpine
  • Adolescent na Dragon na Alpine
  • Matandang Dragon na Alpine


Pag-aantas ng Dragon na AlpineEdit

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
1 5 10 1,650
2 10 17 1,800
3 20 24 1,950
4 40 31 2,100
5 80 38 2,250
6 160 45 2,400
7 320 52 2,550
8 640 59 2,700
9 1,280 66 2,850
10 1,664 73 3,000

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
11 2,163 76 3,150
12 2,812 80 3,300
13 3,656 83 3,450
14 4,753 87 3,600
15 6,178 90 3,750
16 8,032 94 3,900
17 10,441 97 4,050
18 13,574 101 4,200
19 17,646 104 4,350
20 22,940 108 4,500

Antas Pagkain
na Kailangan
x 4
15px-Gold Bar Icon /
Minuto
Buhay ng Dragon (HP)
21 29,822 111 4,650
22 38,768 115 4,800
23 50,398 118 4,950
24 65,518 122 5,100
25 85,173 125 5,250
26 110,725 129 5,400
27 143,943 132 5,550
28 187,126 136 5,700
29 243,264 139 5,850
30 316,243 143 6,000

LabanEdit

Atake Elemento
PisikalSipang Palipad Pisikal
YeloTYelong Ispaik Yelo
PisikalNakakamanghang Tama Pisikal
LupaTDamong Pagulong-gulong Lupa

Atake Elemento
PisikalUluhin ang Pwet Pisikal
KuryenteTKuryenteng Nakakagimbal Kuryente
YeloUHanging Yelo Yelo
KuryenteUBola ng Kuryente Kuryente

Mataas (2x) Mababa (0.5x) Walang Epekto
UmaatakeLupaTLupa → DilimTDilim
KalikasanTKalikasan
LupaTLupa
MetalTMetal
DagatTDagat
UmaatakeKuryenteTKuryente → ApoyTApoy
MetalTMetal
DilimTDilim LupaTLupa
KuryenteTKuryente
UmaatakeYeloTLupaTLupa
KalikasanTKalikasan
KuryenteTKuryente
YeloTYelo
DilimTDilim
DumedepensaLupaTLupa ← MetalTMetal
YeloTYelo
LupaTLupa
ApoyTApoy
KuryenteTKuryente

Para mapaliwanag, kapag Lupa ang umaatake, Ang Alpine ay May Danyos na Malaki laban sa Kalikasan at Dilim, kalahating danyos naman sa Lupa at Metal, at walang danyos naman sa Dagat. Kapag Kuryente naman ang umaatake, Ang Alpine ay umaatake ng malaking danyos sa Apoy at Metal, kalahating danyos naman sa Dilim, at walang danyos naman sa Lupa at Kuryente. Kapag Yelo ang naman ang umaatake, Ang Alpine ay umaatake ng malaking danyos sa Lupa at Kalikasan, kalahating danyos naman sa Kuryente at Yelo, at walang danyos naman sa Dilim. Pag-dumedepensa naman, Ang Alpine ay May Malaking Danyos sa Metal at Yelo, kalahating danyos naman sa Lupa at Apoy at wala namang nakukuhang danyos galing sa Kuryente.

TriviaEdit

  • Ang Dragon na Alpine at Dragon na Bulkan ay magpinsan kaya mula nung batang dragon pa lamang sila hanggang paglaki ay magkamukha parin sila.
Dragon na Karelasyon
Lupa Lupa · Batong Umaapoy · Kameleon · Manipis na Nyebe · Kamandag · Kaktus · Bituin · Putik · Talon · Tropiko · Alpine · Parkupino · Armadilyo · Tae · Astek · Langit · Iba Pa
Yelo Yelo · Putbol · Perlas · Penguwin · Iba Pa
Pag-Bi-Breed · Laban (Rep) · Mga Itlog · Lakas · PvP · R&I · R&K · Istadyum · Iba pa...