Dragon City Wiki
Advertisement

ข้อเท็จจริง[]

แผนผังธาตุ

การผสมพันธุ์เกี่ยวข้องกับแนวความคิดดังต่อไปนี้:

1) มังกรหนึ่งคู่เท่านั้นที่สามารถผลิต ไข่ หนึ่งฟอง. ไม่ว่าคุณจะวางมังกรทางด้านซ้ายหรือด้านขวาการคำนวณก็ยังคงเหมือนเดิม. ข้อยกเว้นของกฎข้อนี้คือเมื่อวางมังกรธาตุหลักทางด้านซ้าย ธาตุที่ได้จากมังกรที่อยู่ด้านขวาจะตรงข้ามกัน.

2) มังกรกะเทย (มีทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่ในตัวเดียวกัน) ดังนั้นมังกรพวกนี้ก็สามารถผสมพันธุ์กับมังกรอื่นๆ ได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • มังกรจะต้องมี เลเวล 4 หรือสูงกว่าสายพันธุ์.
  • มังกรที่ยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือผสมพันธุ์ ไม่สามารถนำมาผสมพันธุ์ได้ รอจนกว่าพวกเขาพร้อมจะใช้ได้อีกครั้ง.
  • ธาตุ มังกรไม่สามารถผสมพันธุ์กับมังกรที่ธาตุ ตรงกันข้าม ได้.

3) ส่งผลให้ไข่ที่กำลังฟักมักจะได้ธาตุเดียวจากแต่ละพ่อแม่มังกร แต่มีข้อยกเว้นสำหรับมังกรในตำนานหรือพันธุ์บริสุทธิ์.

4) เวลาผสมพันธุ์ของมังกร จะมีค่าเท่ากับเวลาฟัก.

5) ต้นไม้เพาะพันธุ์ระดับอัลตร้า และ ภูเขาเพาะพันธุ์ จะได้โบนัสในการผสมพันธุ์เพิ่มเติม.

6) ที่อยู่อาศัย และ/หรือ คริสตัล ไม่มีผลกระทบต่อการผสมพันธุ์.

7) สิ่งที่ได้รับจาก Deus Vault คือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่จะคำนวณต่อการผสมพันธุ์และไม่เป็นไปตามระบบการผสมพันธุ์ปกติ.

8) การผสมพันธุ์มังกรสองตัว มังกรที่เหมือนกันร่วมกันจะผลในทางลบต่อการผสมพันธุ์.

Advertisement